Sharing is caring!

Cà phê hữu cơ (Organic coffee): Hướng canh tác thân thiện với môi trường và bảo tồn sự đa dạng sinh học. Cà phê hữu cơ, không hoàn toàn có nghĩa là canh tác thuận theo tự nhiên.

Tổ chức IFOAM

Ý tưởng nông sản an toàn cho sức khỏe con người, ban đầu đã xuất hiện những năm thập niên 1920. Nhưng phải tới năm 1972, tổ chức Liên Đoàn Phong Trào Nông Nghiệp Hữu Cơ Quốc Tế – IFOAM được thành lập tại Pháp. (The International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM)

Sự hình thành cà phê hữu cơ

Sự canh tác cà phê theo hữu cơ đầu tiên được ghi nhận ở Chiapas, Mexico vào năm 1967. Năm 1985, Châu Âu nhập khẩu sản phẩm hữu cư đầu tiên từ một hợp tác xã nhỏ ở Oaxaca, Mexico.

Để canh tác hữu cơ, chúng ta phải không bón phân hóa học, không thuốc trừ sâu và các hóa chất khác.

Duy trì sức sản xuất của đất, chúng ta cần bón vật chất hữu cơ. Phân chuồng ủ hoai, phân trùn quế và các vật chất hữu cơ được khuyến cáo. Việc tận dụng nguồn hữu cơ từ cây che bóng rất quan trọng. Với phòng trừ dịch bệnh, cũng phải sử dụng biện pháp sinh học, lý học.

Cà phê hữu cơ được công nhận, cần 3 năm chuyển tiếp không sử dụng hóa học trên vườn. Có thể rút ngắn, nếu trang trại cà phê không sử dụng hóa chất rất lâu trước đó và phải chứng minh được điều này.

Quy trình chứng nhận

Sản phẩm hữu cơ phải được chứng nhận từ một đơn vị thứ 3. Quy trình chứng nhận gồm các bước sau:

  • Đăng ký: Nhà sản xuất chọn tổ chức kiểm tra xác nhận và ký kết hợp đồng. Đồng thời, nông trại cung cấp cho họ thông tin canh tác vườn cây mà mình đăng ký.
  • Kiểm tra: Ít nhất 1 năm kiểm tra xác nhận quá trình sản xuất, điều kiện chế biến.
  • Cấp chứng nhận: Sau báo cáo kiểm tra xác nhận, họ quyết định việc cấp chứng nhận hay không.
  • Kiểm soát chứng nhận:
  • Việc mua bán, xuất nhập phải được báo cáo và kiểm soát chính xác nguồn gốc, xuất xứ.

Để biết thêm thông tin, có thể tham khảo: https://www.ifoam.bio.

Jackie Nguyễn