Sharing is caring!

Cà phê rừng mưa nhiệt đới xuất phát từ tổ chức chứng nhận Rainforest Alliance – Liên Minh Rừng Mưa Nhiệt Đới.

Cà phê rừng mưa nhiệt đới

Liên Minh Rừng Mưa Nhiệt Đới – Rainforest Alliance (RA): Được thành lập năm 1992. RA thuộc tổ chức Mạng Lưới Nông Nghiệp Bền Vững (Sustainable Agriculture Network – SAN). Tham vọng của FR là về môi trường và sự bền vững.

Cà phê rừng mưa nhiệt đới
Logo/biểu tượng chứng nhận rừng mưa nhiệt đới

Nguyên tắc cơ bản cà phê rừng mưa nhiệt đới

Tiêu chuẩn là sự thống nhất 10 nguyên tắc về môi trường và xã hội với SAN như sau:

1. Hệ thống quản lý môi trường và xã hội

các hoạt động nông nghiệp được lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá. Xem xét các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn RA. Lập kế hoạch và kiểm soát để quản lý nông trại hiệu quả, sản xuất lợi nhuận, chất lượng mùa vụ và kế hoạch cải tiến liên tục.

2. Bảo tồn hệ sinh thái

Nông dân thúc đẩy sự bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái trên trang trại và khu vực lân cận.

3. Bảo tồn động vật hoang dã:

Phương pháp thực hiện cụ thể và cứng rắn với việc bảo tồn sự đa dạng sinh học, bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng.

4. Bảo tồn nguồn nước

Chất thải gây ô nhiễm phải được kiểm soát. Sông suối phải được bảo vệ bằng hàng rào cây trồng chống sạt nở.

5. Đối xử công bằng:

Lao động được đối sử công bằng. Tạo điều kiện làm việc tốt với công nhân.

6. An toàn lao động và sức khỏe

Người lao động phải được tập huấn an toàn khi sử dụng công cụ và trong lao động.

7. Quan hệ cộng đồng

Nông dân phải là người hàng xóm tốt bụng, tích cực cho sự phát triển kinh tế và xã hội.

8. Quản lý tổng hợp mùa vụ

Nông dân biết quản lý dịch hại tổng hợp. Nghiêm ngặt trong sử dụng hóa chất nông nghiệp. Phải bảo vệ sức khỏe, an toàn với người lao động, môi trường và cộng đồng.

9. Bảo tồn đất

Kiểm soát sự xói mòn, duy trì và làm màu mỡ độ phì nhiêu và sức sản xuất của đất.

10. Quản lý rác thải tổng hợp

Nông dân có chương trình giảm thiểu rác, tái sử dụng và tái tạo với rác thải.

Thông tin xem thêm website: https://www.rainforest-alliance.org

Jackie Nguyễn