Sharing is caring!

Cà phê là cây công nghiệp cần rất nhiều phân bón. Vì vậy, việc tính lượng phân bón cho cà phê trong giai đoạn kinh doanh hết sức quan trọng. Đặc biệt, hiện nay có quá nhiều hãng phân kết hợp NPK.

Sau đây là kết quả nghiên cứu viện WASI nhu cầu dinh dưỡng cho vườn cà phê:

Tính lượng phân bón cho cà phê
(nhu cầu đạm (N), lân (P), kali (K) cho vườn cà phê đạt năng suất tương ứng theo WASI)

1. Tính lượng phân bón cho cà phê: phân đơn

– SA: có 21% đạm nguyên chất (N),

            => kg SA cần: lượng N nguyên chất cần bón x 100 :  21

– Ure: có 46% đạm nguyên chất (N),

            => kg Ure: lượng đạm chất cần bón x 100 : 16 

– Lân nung chảy: có 16% lân nguyên chất (P2O5),

            => kg Lân nung chảy: lượng lân nguyên chất cần bón x 100 : 16 

– Kali (đỏ): có 60% kali nguyên chất (K2O).

            => kg Kali đỏ cần bón: lượng kali nguyên chất cần bón x 100 : 60

            Từ đó, ta lần lượt được lượng phân đơn SA, Ure, Lân nung chảy, kali cần bón cho loại vườn tương ứng:

Ghi chú: 

            – Nếu SA lớn hơn 300 kg có thể chia làm 2 lần trong mùa khô để bón

            – Tùy theo vườn cây mà thêm hoặc bớt đi một lượng nhất định cho phù hợp.

2. Tính lượng phân bón cho cà phê: phân NPK

Nguyên tắc:

            – Lấy hàm lượng nguyên chất chia cho hàm lượng nguyên chất trên bao bì.  Sau đó, lấy giá trị nhỏ nhất nhân 100 là lượng phân NPK cần bón.

            – Ví dụ:

            + Hàm lượng nguyên chất của đạm, lân, kali ở trên là: 207 – 80 – 240

            + Hàm lượng nguyên chất ghi trên bao bì là:                   16 – 16 – 8

            Ta có các thương như sau: 207 : 16 = 12.9;    80 : 16 = 5.0;  240 : 16 = 30

            -> Vậy, thương 80: 16 = 5 là giá trị nhỏ nhất. Nên lượng NPK 16-16-8 cần bón là: 5 x 100 = 500 kg.            

-> Tuy nhiên, các chất khác lại thiếu và cần bổ sung bằng phân đơn như Lân nung chảy, Kali đỏ. Lượng phân đơn được tính từ lượng phân nguyên chất còn lại sau khi bón NPK. Cách tính như phần trên phân đơn

Thực hành tính toán với phân NPK 16-16-8:

Tính lượng phân bón cho cà phê
=> như vậy, cần 500 kg NPK16-16-8, đồng thời 276 kg Ure và 333 kg Kali đỏ.
Tính lượng phân bón cho cà phê
=> bón khoảng 900kg NPK 16-16-8, đồng thời 459kg Ure, 555 kg Kali Clorua

Nhận xét:

            – Như vậy, muốn bón phân NPK thì nó chỉ cung cấp đủ 1 loại chất nào đó, còn các chất còn loại thì phải bổ sung thêm bằng phân đơn.

            – Khi lượng phân NPK thấp, thì bón 1 lần. Còn các lần sau chỉ bổ sung các chất còn thiếu.

            – Khi lượng phân NPK cao (> 700 kg/ha), thì bắt buộc chia làm nhiều lần. Mỗi lần phải kết hợp với 2 loại phân bón cần bổ sung.

            – Trong trường hợp, chỉ bón NPK dẫn tới có chất thì thừa, có chất loại thiếu. Từ đó, làm mất cân bằng dinh dưỡng trong đất, mà cây không thể hấp thu được để đạt năng suất như mình mong muốn.

Jackie Nguyễn

Tài liệu tham khảo

  • Quy trình canh tác cà phê của bộ NN & PTNN
  • Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu, NXB Giáo Dục, 1999
  • Cây cà phê ở Việt Nam, NXB. Nông nghiệp, 2000