Sharing is caring!

Trước đây, ít người quan tâm đến chọn cây giống, cách trồng cà phê. Nhưng ngày nay, người ta đã biết cách trồng cà phê để đảm bảo vườn đồng đều, cho năng suất cao.

1. Chọn cây thực sinh

Cây con được ươm từ hạt trước khi trồng phải đạt các tiêu chuẩn sau:

Cách trồng cà phê
cây cà phê thực sinh
 • Tuổi cây: 6 – 8 tháng
 • Kích thước bầu đất: 14 x 24 cm
 • Chiều cao thân kể từ mặt bầu: 25 – 35 cm, thân mọc thẳng
 • Số cặp lá thật: 5 – 7 cặp lá
 • Đường kính gốc: 3 – 4 mm

Cây không bị sâu bệnh và được huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn ít nhất 10 ngày trước khi trồng.

2. Chọn cây ghép

Chồi ghép của cây cà phê con ghép trong vườn ươm được lấy từ vườn nhân chồi các dòng vô tính chọn lọc, các dòng này đã  được công nhận là giống quốc gia.

Cách trồng cà phê
cây cà phê ghép

Ngoài các tiêu chuẩn về gốc ghép, kích thước bầu như của cây thực sinh, cây ghép khi đem trồng còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Chồi được ghép tối thiểu 45 ngày trước khi trồng.
 • Chồi ghép đã có ít nhất một cặp lá phát triển  thuần thục.
 • Vết ghép tiếp hợp tốt.

3. Cách trồng cà phê

Cách trồng cà phê
hố trồng
 • Hố được đào với kích thước 60 x 60 x 60 cm. Trộn đều lớp đất mặt với 5 – 10 kg phân chuồng và 0,5 kg phân lân rồi lấp xuống hố. Công việc trộn phân lấp phân phải được thực hiện trước khi trồng ít nhất 1 tháng.
 • Đào một hố nhỏ kích thước sâu 30 – 35 cm và rộng hơn bầu đất. Nếu trồng 2 cây/hố thì hố phải được đào rộng để đặt hai bầu cà phê cách nhau 20 – 30 cm.
 • Túi bầu được cắt đáy để rễ cọc không bị cong và xé cẩn thận để không làm vỡ bầu đất, mặt bầu được đặt thấp hơn mặt đất 10 – 15 cm (trồng âm). Sau đó, dùng đất vừa mới đào lấp dần xuống hố và nén chặt chung quanh bầu đất.

Đối với vùng đất dốc (> 30), sau khi trồng cần tiến hành san đất tạo ổ gà để tránh đất lấp cây cà phê. Ổ gà có đường kính 50-60cm.

4. Trồng dặm

Trồng dặm kịp thời những cây bị chết và kết thúc trồng dặm trước khi kết thúc mùa mưa từ 1,5 đến 2 tháng.

Việc trồng dặm đảm bảo mật độ đồng đều và đảm bảo năng suất tổng thể cho cả vườn cây.

5. Tưới nước 

Tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, thời tiết của từng vùng có thể áp dụng kỹ thuật tưới trực tiếp vào gốc hay tưới phun mưa. Các khu vực có mùa khô rõ rệt và kéo dài có thể thực hiện chu kỳ tưới khác nhau.

Lượng nước và chu kỳ tưới thể hiện theo bảng sau:

Loại vườn Tưới gốc (lít/gốc/lần) Chu kỳ (ngày)
Trồng mới KTCB 2 KTCB 3 Kinh doanh 80 – 100 150 – 200 250 – 300 500 – 550 20 – 22 20 – 22 20 – 22 22 – 25
 • Lượng nước tưới lần đầu cao hơn định mức trên từ 10 – 15%.
 • Thời điểm tưới lần đầu đối với cà phê kinh doanh được xác định khi mầm hoa phát triển đầy đủ ở các đốt ngoài cùng của cành, thông thường xảy ra sau khi kết thúc mùa mưa 1,5 – 2 tháng.
 • Trong thời vụ tưới phải theo dõi lượng mưa để điều chỉnh lượng nước tưới hay chu kỳ tưới (lượng mưa 35 – 40 mm có thể thay thế cho một lần tưới).

            Lưu ý: – Không nên tưới nhiều nước, vừa lãng phí nước và tiền bạc, vừa làm các chất dinh dưỡng trong đất bị rửa trôi, trực di mất.

Jackie Nguyễn

Tài liệu tham khảo

 • Quy trình canh tác cà phê của bộ NN & PTNN
 • Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu, NXB Giáo Dục, 1999
 • Cây cà phê ở Việt Nam, NXB. Nông nghiệp, 2000