Sharing is caring!

Chứng nhận cà phê Fairtrade

Chứng nhận cà phê Fairtrade, hay Fairtrade là nhãn hiệu hàng hóa hướng tới nông hộ quy mô nhỏ nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh công bằng và giá cả ổn định hơn.

Fairtrade (FT) chứng nhận cho nhiều loại sản phẩm nông sản. Với cây cà phê, ca cao, mật ong và lúa gạo, thì FT hướng tới các nông hộ nhỏ. Với sản phẩm trà, mía đường, chuối và nhiều loại quả khác thì FT hướng tới đồn điền lớn. Nghĩa là, cải thiện điều kiện về lao động trong đồn điền.

FT được thành lập tại Hà Lan vào năm 1988, sau này phát triển trên 25 quốc gia. Năm 1997, được thiết lập với tên quốc tế các tổ chức thương mại công bằng viết tắt FLO (the Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), có văn phòng tại Bonn, Đức.

Từ khi thành lập, FT không chỉ giúp các nông hộ cải thiện về điều kiện sống như nước sinh hoạt, sức khỏe, giáo dục, mà còn tiếp cận với thị trường với giá thưởng tốt nhất, ngoài giá cả thông thường.

Nguyên tắc hoạt động của chứng nhận cà phê Fairtrade :

  • thúc đẩy tiêu thụ cà phê trên thị trường
  • nhận diện nhóm sản xuất và giúp họ thực hiện chứng nhận FT
  • kiểm tra xác nhận việc tuân thủ nguyên tắc, đảo bảo nhãn hiệu
  • tất cả nhà sản xuất nhỏ, nhà rang xay đều có thể tham gia.

Một đơn vị muốn tham gia liên hệ trực tiếp với tổ chức chứng nhận FT tại website: https://www.fairtrade.net

Jackie Nguyễn