Sharing is caring!

Đất trồng cây cà phê rất đa dạng. Có thể trồng trên đất cát pha, đất xám, nhưng tốt nhất là đất đỏ bazan. Đất đỏ bazan tập trung ở vùng Tây Nguyên, Đông Nam bộ. Đây là loại đất có đặc tính tốt nhất cả về lý tính và hóa tính.

1. Lý tính đất trồng cà phê

Cây cà phê yêu cầu đất tơi xốp, thoát nước tốt, không bị ngập úng. Khả năng giữ nước cao của đất có vai trò quan trọng trong mùa khô để duy trì lượng nước cho cây.

Độ sâu của tầng thích hợp cho rễ phát triển sâu hơn và cung cấp dinh dưỡng cho cây nhiều hơn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây. Khi tầng đất sâu, rễ cà phê có thể phát triển sâu tới 3 m.

Đất trồng cây cà phê
Đất trồng cây cà phê vối

2. Hóa tính đất trồng cà phê

+ Khả năng trao đổi các cation (Cation Exchange Capacity, CEC):

CEC quan trọng trong việc xây dựng chế độ dinh dưỡng cho cây cà phê. CEC hạn chế sự mất dinh dưỡng và sự tăng độ chua của đất. Đồng thời, CEC tăng độ đệm của đất, giúp cây trồng không bị sốc khi bón phân quá liều.

+ pH đất:

Cà phê có thể trồng trên đất có phạm vi pH rất rộng từ rất chua (pH < 4) đến kiềm nhẹ (pH = 8). Tuy nhiên, cà phê vối thích hợp với độ chua nhẹ từ 4,5 trở lên. Cây cà phê phát triển bình thường trong môi trường kiềm và yêu cầu Calcium (Ca) phù hợp.

Những vùng có pH thấp, nhiều nhôm bão hòa thì phosphate và sulphate bị cố định nhiều, khả năng hữu dụng của K, Ca, Mg, Zn rất thấp (Tôn Nữ Tuấn Nam và Trương Hồng, 1999).

Trong trường hợp đó, bón vôi giúp cải thiện sự hữu dụng của nguyên tố này. Ví dụ như ở Ấn Độ, lượng vôi bón vào đất trồng cà phê từ 2,5 – 3 tấn/ha, 4 năm bón 1 lần (Coffee Research Insitute, 2010).

+ Mùn:

Hàm lượng mùn trong đất đánh giá đồ phì của đất. Đất trồng cà phê cần lượng mùn trên 2%.

+ Dinh dưỡng:

Đất tốt nhất cho trồng cà phê là đất mới khai hoang. Vì trên đất này, các khoáng chất đang ở chế độ hữu dụng và ở dạng giàu có.

Đất sau khi tái canh cà phê, rất nghèo dinh dưỡng. pH thấp cản trở sự hoạt động vi sinh vật có ích, kích thích vi sinh vật gây hại phát triển. Trên loại đất này, cần phải có kế hoạch phục hồi sức sản xuất của đất.

Tham khảo thêm:

Jackie Nguyễn