Sharing is caring!

Bài viết tổn hợp nhằm hiểu được dinh dưỡng trong cây cà phê vối. Từ đó, là cơ sở cho việc bảo tồn chất hữu cơ trên vườn cây cà phê.

Hàm lượng dinh dưỡng trong cây cà phê vối qua các tuổi

Cà phê yêu cầu rất cao về dinh dưỡng để xản suất ra nhân cà phê và các phần khác. Qua tuổi cây cà phê, hàm lượng N luôn chiếm cao nhất, kế đến K2O và CaO. Cây cà phê cũng cần một lượng tương đối Mg. Nhìn chung, hàm lượng P2O5 và S trong cây cũng tương đối cao. Cây cà phê có sự gia tăng lượng chất khô và các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, trong giai đoạn kinh doanh chất khô và dinh dưỡng trong thân thường ổn định (bảng sau).

Dinh dưỡng trong cây cà phê vối
Trọng lượng cây khô (g/cây) và hàm lượng dinh dưỡng (g/cây) tích lũy trong cây cà phê vối qua các tuổi

Khi cây cho quả (tuổi 2, 3), cần nhiều dinh dưỡng để nuôi quả và tạo nên bộ tán những năm sau. Nếu thiếu dinh dưỡng, cà phê thường có hiện tượng trụi lá, khô cành, sinh trưởng kém và chết. Những năm 1980 – 1985, một số nông trường cà phê quốc doanh ở Đaklak và Gia Lai mở rộng diện tích ồ ạt, thiếu kinh nghiệm trong quản lý dinh dưỡng. Vườn cà phê chỉ 1 – 2 vụ cho quả đã bị xơ xác, sinh trưởng và năng suất kém, bị khô cành rất nặng (Tôn Nữ Tuấn Nam và Trương Hồng, 1999).

Dinh dưỡng trong bộ phận của cây cà phê

Dinh dưỡng trong cây cà phê vối
Thành phần một số chất dinh dưỡng (% chất khô) trong các bộ phận của cây cà phê vối

Cây cà phê cần một lượng lớn các nguyên tốt dinh dưỡng đặc biệt là N, K, P, Ca. Thân cà phê chứa nhiều N và Ca; lá chứa lượng cao N, K và Ca; rễ cũng cần nhiều N, K và Ca. Trong quả gồm nhân và vỏ khô có lượng N, P, K và S cao hơn các ở các bộ phận khác. Dinh dưỡng trong cành cà phê thường lớn hơn trong thân và rễ. Lưu huỳnh (S) trong các bộ phận chiếm khoảng 0,07% (trong thân) đến 0,37 % trong vỏ.

Dinh dưỡng trong quả cà phê vối

Dinh dưỡng trong cây cà phê vối
Lượng khoáng (kg) mất đi hàng năm theo 1000kg nhân cà phê vối thu được

Hàng năm, cây cà phê sản xuất lượng lớn quả để tạo ra sản phẩm là nhân nhưng trong sản xuất như ở Việt Nam, người ta ít chú ý đến trả lại vỏ quả cho vườn cây nên chất dinh dưỡng bị lấy đi theo quả là rất lớn. Ngoài ra, việc vệ sinh đồng ruộng, cắt cành vô hiệu cũng làm dinh dưỡng bị mất đi đáng kể (Tôn Nữ Tuấn Nam và Trương Hồng, 1999).

Jackie Nguyễn

Tài liệu tham khảo:

  • Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu, NXB Giáo Dục, 1999
  • Cây cà phê Việt Nam, NXBNN, 1998