Giá cà phê ngày 21/9/2019

Thị trường lưỡng lự chờ nhiều người tham gia mua bán nên giá muốn phục hồi nhưng không được. Vấn đề vẫn lo ngại nguồn cung dồi dào từ Brazil, nhưng lại thiếu hụt Robusta từ Việt Nam. Xuất khẩu trong tháng 9 của Việt Nam nếu dưới 100.000 tấn, thì cung cầu chung sẽ […]

Thị trường lưỡng lự chờ nhiều người tham gia mua bán nên giá muốn phục hồi nhưng không được. Vấn đề vẫn lo ngại nguồn cung dồi dào từ Brazil, nhưng lại thiếu hụt Robusta từ Việt Nam. Xuất khẩu trong tháng 9 của Việt Nam nếu dưới 100.000 tấn, thì cung cầu chung sẽ cân bằng và giá cà phê sẽ phục hồi sớm. Giá cà phê ngày 21/9/2019 bình ổn như hôm trước.

Giá cà phê ngày 21/9/2019

Robusta: Giá tham khảo trong điều kiện thị trường kháng giá.

  • Kỳ hạn tháng 01/2020: 1.328 usd/tấn, +1 usd.
  • Giá mua nông hộ từ: 32.900 đ/kg
  • Giá mua doanh nghiệp địa phương từ: 33.100 đ/kg
  • Thị trường mua tại địa phương từ: 33.500 đ/kg
  • USD/VNĐ: 23.160

Điểm tin thị trường

Thị trường chưa xuất hiện tin mới, nhưng có lẽ giá sẽ phục hồi sớm nếu tình hình chính trị, kinh tế thế giới ổn định như hiện tại.

Yếu tố tích cực khiến giá tăng:

 1. Conab, cắt giảm sản lượng Brazil năm 2019 còn 49 triệu bao, so với dự báo trước là 50,9 triệu bao.
 2. Cà phê vùng Minsa Gerais – Brazil bị ảnh hưởng khi lượng mưa hạn chế và nhiệt độ đang cao hơn bình thường.
 3. CeCafe, Brazil xuất khẩu cà phê trong tháng 8 khoảng 2,9 triệu bao, giảm -8,5%. Sản lượng xuất khẩu tích lũy trong 2 tháng đầu năm vụ 2019/20 khoảng 6,3 triệu bao.
 4. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8 được 114.000 tấn, giảm -25,4% cùng kỳ. Sản lượng xuất khẩu tích lũy 8 tháng năm 2019, khoảng 1,17 triệu tấn, giảm -11,5%.
 5. Tiêu thụ nội địa của Indonesia trong năm nay có thể tăng +36%, tức 5,3 triệu bao, bằng một nửa sản lượng của nước này là 11,5-12 triệu bao.
 6. Rabobank: Vụ 2019/20, thế giới thiếu -5,5 triệu bao cà Arabica. Họ điều chỉnh nhu cầu cà phê thiếu hụt -4,1 triệu bao, so với dự báo hồi tháng 5 là -1,8 triệu bao.
 7. Marex, sản lượng toàn cầu vụ 2019/20 là 165,5 triệu bao (giảm -4,2%) và tiêu thụ là 168,9 (tăng +2,2%). Vì vậy, thế giới thiếu hụt -3,4 triệu bao vụ 2019/20, so với vụ 2018/19 dư thừa +7,5 triệu bao.
 8. Sản lượng Colombia không đổi, ở mức 14,3 triệu bao. Colombia có sản lượng cà phê đứng thứ 3 trên thế giới, thứ 4 là Indonesia.

Yếu tố tiêu cực khiến giá giảm:

 1. GCA – Green Coffee Association, tồn kho của Mỹ hiện tại là 7,22 triệu bao, tăng +1,8% so với tháng trước và +8,4% so với cùng kỳ năm trước.
 2. ICO, sản lượng thế giới vụ 2018/19 (tháng 10 – 9), tăng +1,5% và tiêu thụ tăng +2%, hay sản lượng ghi nhận 167,747 triệu bao và tiêu thụ là 164,636 triệu bao. Thặng dư cà phê thế giới vụ 2018/19 là điều chỉnh lên +4,96 triệu bao, dự báo trước đây là +3,92 triệu bao.
 3. USDA, sản lượng thế giới vụ 2018/19 đạt kỷ lục gần 171,166 triệu bao, tăng +7,1% so với cùng kỳ. Sản lượng tồn cuối vụ tăng +11,6% so với cùng kỳ, hay 32,812 triệu bao, cao nhất trong 3 năm gần đây.
 4. USDA, sản lượng cà phê Việt Nam vụ tới 2019/20 tăng +0,3% so với vụ vừa qua. Với sản lượng 30,5 triệu bao và xuất khẩu có thể tăng +4.0% lên tới 28,3 triệu bao.

  Tổng hợp: Jackie Nguyễn

  Thị trường cà phê Robusta trong tuần

  Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa Thay đổi % thay đổi Hợp đồng

  20/9/2019 

  1,326

  1,340

  1,315

  1,328

  1

  0.08%

  3,553

  19/9/2019 

  1,346

  1,349

  1,323

  1,327

  -18

  -1.34%

  4,732

  18/9/2019 

  1,340

  1,355

  1,336

  1,345

  5

  0.37%

  3,564

  17/9/2019 

  1,354

  1,358

  1,334

  1,340

  -15

  -1.11%

  3,524

  16/9/2019 

  1,341

  1,365

  1,336

  1,355

  11

  0.82%

  4,600

  Tình hình xuất khẩu

  Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tính đến tháng 8/2019 (nhiều nguồn, số tham khảo)

  đvt: tấn

   Theo vụ mùa  10/2017-9/2018 10/2018-8/2019 Chênh lệch 12/11 tháng
  1.790.900 1.623.700 -167.200
   Theo năm 1/2018-12/2018 1/2019-8/2019  chênh lệch 12/8 tháng
  1.896.000 1.170.000 -726.000 

   

  Tình hình xuất khẩu trên thế giới (ICO.org)

  (x 1000 bao)

        Từ tháng 10 – tháng 7 năm sau
  7/2018  7/2919 % thay đổi 2017/18 2018/19 % thay đổi
  Arabicas               6,385                  6,844 7%                      62,903                             70,505 12%
  Colombian Milds               1,182                  1,247 6%                      11,696                             12,590 8%
  Other Milds               2,578                  2,453 -5%                      23,715                             22,834 -4%
  Brazilian Naturals               2,625                  3,144 20%                      27,492                             35,081 28%
  Robustas               3,971                  4,500 13%                      36,374                             38,900 7%
  Tổng             10,355               11,344 10%                      99,278                           109,405 10%

   

  Cung Cầu trên thế giới

  (x 1000 bao, nguồn ICO)

  Vụ mùa

  (tháng 10 đến 9 năm sau)

  2014 2015 2016 2017 2018

  (ước tính)

  %

  (2018-2019)

  Sản lượng  150 511 156 041 157 293 163 418 169 727 3.90%
  Arabica 87 516 93 273 99 525 101 108 104 644 3.50%
  Robusta 62 879 62 749 57 723 64 643 65 083 0.70%
  Châu Phi 15 730 15 885 17 265 17 691 18 206 2.90%
  Châu Á và Châu Đại Dương 46 365 49 343 45 341 46 759 48 677 4.10%
  Mexico & Trung Mỹ 17 486 16 955 19 768 21 634 21 718 0.40%
  Nam Mỹ 70 930 73 858 74 920 77 334 81 126 4.90%
  Tiêu thụ 150 841 155 452 158 283 161 372 164 769 2.10%
  Các nước xuất khẩu 46 505 47 548 48 458 49 598 50 257 1.30%
  Các nước nhập khẩu 104 336 107 904 109 825 111 774 114 512 2.40%
  Châu Phi 10 706 11 014 11 179 11 532 11 876 3.00%
  Chấu Á & Châu Địa Dương 31 596 32 911 34 244 34 571 35 839 3.70%
  Mexico & Trung Mỹ 5 230 5 153 5 142 5 197 5 206 0.20%
  Châu Âu 50 991 52 140 52 043 53 155 53 967 1.50%
  Bắc Mỹ 27 363 28 934 29 559 29 941 30 606 2.20%
  Nam Mỹ 24 955 25 300 26 116 26 976 27 274 1.10%
  Chênh lệch -330 589 -989 2,046 4,958
  0 0 vote
  Article Rating

  Bài viết khác

  1
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x