Sharing is caring!

Cà phê là cây dễ tính nên thích hợp với nhiều loại đất khác nhau. Điều quan trọng là cách làm đất và bố trí lô thửa sao để trồng cà phê có hiệu quả.

Thời vụ làm đất trồng cà phê

Đất được khai hoang và cày bừa, phơi đất trong mùa khô. Đến mùa mưa, tến hành xử lý hố và trồng cây con xuống.

Các tỉnh Tây Nguyên thời vụ trồng thích hợp từ 15 tháng 5 đến 15 tháng 7. Vì thời điểm này là mùa mưa, nên trồng cây xuống không phải tưới.

Tuy nhiên, nếu có điều kiện tưới thì nên trồng ngay vào đầu mùa khô.

Loại đất để trồng cà phê

Đất trồng cà phê phải tương đối bằng phẳng. Độ dốc dốc của đất tối đa dưới 80. Đất phải dễ thoát nước, tầng đất dày trên 70cm, mực nước ngầm sâu dưới 100 cm, hàm lượng mùn của lớp đất mặt (0 – 20 cm) trên 2,5%.

Các loại đất phát triển từ đá bazan, gneiss, đá vôi, sa phiến thạch, granit … nếu có đủ điều kiện nêu trên đều có thể trồng được cà phê, trong đó đất đỏ phát triển trên bazan là loại đất thích hợp nhất.

Đất từ các vườn cà phê già cỗi đã thanh lý hay vườn cà phê bị bệnh rễ cần phải áp dụng các biện pháp cải tạo đấ và luân canh với cây trồng khác sau 2-3 vụ mới trồng cà phê lại.

Trên đất dốc, cà phê phải được trồng theo đường đồng mức và phải áp dụng biện pháp trồng theo băng.

Làm đất trồng cà phê
khung chữ A và cách thiết kế hố trồng trên đường đồng mức

Mật độ, khoảng cách trồng

  • Trên đất tốt, bằng phẳng cây cà phê được trồng với mật độ 1110 cây/ha (3 x 3m). Khoảng cách cây cách cây 3m, hàng cách hàng 3 m.
  • Đối với đất xấu hay có độ dốc cao trên 80, cà phê được trồng dày hơn. Mật thích hợp là 1333 cây/ha. Các hàng cà phê được bố trí theo đường đồng mức với khoảng cách 3 m, các cây trên hàng cách nhau 2.5 m, theo hình nanh sấu.

Một phương thức canh tác mới để giảm công lao động, đó là trồng với mật độ dày. Tùy theo đặc điểm nông trại, hay số thân/hố, có thể trồng với mật số 1,5 x 3m, hay 2 x 3m.

Jackie Nguyễn

Tài liệu tham khảo

  • Quy trình canh tác cà phê của bộ NN & PTNN
  • Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu, NXB Giáo Dục, 1999
  • Cây cà phê ở Việt Nam, NXB. Nông nghiệp, 2000