Sharing is caring!

Cuốn sách nhỏ này là tài liệu bỏ túi với người trồng hồ tiêu. Tác giả đã mất nhiều năm nghiên cứu thực tế từ nhiều vườn trồng hồ tiêu ở Tây Nguyên. Đồng thời, tác giả cũng tham khảo các tài liệu rồi tóm tắt và tổng hợp lại. Hi vọng, tài liệu sẽ giúp ích cho nhiều nhà vườn trồng tiêu hiệu quả.

 


Jackie Nguyễn