Phân bón

Sản phẩm phân bón của Cty Global Ecotech bón cho mọi loại cây trồng như: Cây công nghiệp gồm: Cà phê, hồ tiêu, điều, cao su,…; cây ăn trái gồm sầu riêng, bơ, mãng cầu, cóc, xoài, ổi, cam quýt, mít, dừa,…; cây lương thực: lúa, ngô, khoai, sắn và nhiều loại hoa màu.

Sản phẩm phân bón của Cty Global Ecotech bón cho mọi loại cây trồng như: Cây công nghiệp gồm: Cà phê, hồ tiêu, điều, cao su,…; cây ăn trái gồm sầu riêng, bơ, mãng cầu, cóc, xoài, ổi, cam quýt, mít, dừa,…; cây lương thực: lúa, ngô, khoai, sắn và nhiều loại hoa màu.

Sản phẩm

Loại phân

Tác dụng

Đánh giá

Liên hệ

NPK 30-14-6
Tháp cao nhập khẩu

Sản xuất theo công nghệ Đức

- Phục hồi, thúc chồi, mập đọt, lớn trái,... cho mọi ngoại cây trồng

- Bón cà phê sau thu hoạch, và đầu mùa mưa

NPK 18-18-18
Tháp cao nhập khẩu

Sản xuất theo công nghệ Đức

- Cân bằng dinh dưỡng trong cây, tích trữ dinh dưỡng cho hạt, quả, thân. 
- Tăng chất lượng nông sản phẩm
- Bón cà phê giữa mùa mưa

NPK 17-3-25
Tháp cao nhập khẩu

Sản xuất theo công nghệ Đức

- Hạt vào chắc, trái ngon ngọt, tăng độ đường và tích lũy chất khô
- Tăng hương vị và phẩm chất nông sản
- Bón cà phê vào cuối mùa mưa

NPK 16-16-8
Cán ép nhập khẩu

Nguyên bao Malaysia

- Kích thích sự sinh trưởng và phát triển của mọi loại cây trồng.
- Đâm chồi, này lộc, tăng sinh khối rễ, thân, cành, lá

Gamasol
OM65 4-2-2

GAMASOl OM65

Từ thịt, nhau thai cừu Tây Ban Nha.
Chất hữu cơ hơn 65%, NPK = 4-2-2

Nhập nguyên bao

- Duy nhất được sản xuất từ nhau thai cừu, nên hàm lượng hoạt chất hữu cơ rất lớn và rất tốt.
- Cung cấp nhiều khoáng chất khác
- Tăng vi sinh vật đất, đất tơi xốp, màu mỡ, 
- Bón lót và bón thúc đều được.

Bài viết khác