Sharing is caring!

Hỏi: Thường vào thời điểm tháng 7 – 8, cà phê nhà tôi rụng quả rất nhiều, mặc dù có bón phân đầy đủ và cân đối. Xin hỏi nguyên nhân gì lại như vậy?

rụng quả cà phê
rụng quả cà phê

Giải đáp:

Cà phê nhà bác bị rụng quả có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó phải kể đến các nguyên nhân sau:

Do yếu tố sinh lý:

Đặc điểm cà phê là đậu quả rất nhiều, có khi đến hơn 60 quả/chùm. Vì vậy, dẫn tới sự cạnh tranh dinh dưỡng và không gian của các quả dẫn. Sự tỉa thưa tự nhiên hình thành trong giai đoạn quả tăng nhanh về thể tích và tích lũy dinh dưỡng. Quả sẽ rụng bớt để có không gian và cây cung cấp đủ dinh dưỡng hình thành quả đầy đủ.

Do yếu dinh dưỡng:

Thời gian mưa nhiều dẫn tới cây thiếu ánh sáng để quang hợp để hình thành nên chất khô. Mặt khác, việc bón phân không đúng thời gian, tỷ lệ, liều lượng, đúng loại làm cho cây thiếu dinh dưỡng. Đến giai đoạn này, cây cần lượng dinh dưỡng lớn để nuôi quả, nhưng sự tích lũy dinh không kịp và quả sẽ rụng bớt và giữ lại lượng vừa đủ trên chùm.

Do yếu tố sâu bệnh:

Sâu hại trên cây cà phê:

Làm quả rụng nhiều nhất là các loại rệp như rệp sáp hại trong kẽ chùm quả, rệp vậy nâu, rệp vảy xanh. Chúng hút nhựa cây làm cho cây thiếu dinh dưỡng và không có khả năng cung cấp cho quả. Mặt khác, chất thải của chúng là đường nên nấm bồ hóng rất phát triển và bao phủ nên khắp lá, cành và quả. Cây không có khả năng quang hợp nên thiếu dinh dưỡng và quả rụng.

Bệnh có thể hại trên cà phê như:

Nấm bồ hóng, nấm hồng, gỉ sắt và thán thư là những bệnh thường xuất hiện trong mùa mưa. Bệnh phát triển khiến cây kém phát triển và làm quả rụng nghiêm trọng.

Biện pháp khắp phục? Tiếp tục cập nhật khi có yêu cầu của nông dân

Jackie Nguyễn