Không như các cây công nghiệp khác, bệnh hại trên cà phê ít nghiêm trọng hơn, nên người trồng cà phê ít phải phun thuốc...