Hỏi: Thường vào thời điểm tháng 7 – 8, cà phê nhà tôi rụng quả rất nhiều, mặc dù có bón phân đầy đủ và...