Trước đây, ít người quan tâm đến chọn cây giống, cách trồng cà phê. Nhưng ngày nay, người ta đã biết cách trồng cà phê...