Cuốn sách nhỏ này là tài liệu bỏ túi với người trồng hồ tiêu. Tác giả đã mất nhiều năm nghiên cứu thực tế từ...