Lịch sử nguồn gốc cây cà phê như một huyền thoại, mà hạt cà được biết đến như ngày nay là cả một quá trình...