Sở hữu 150ha cà phê robusta, ông Đinh Xuân Cường tại huyện Đak Đoa – Gia Lai, trở thành hộ gia đình có nhiều diện...