Cây cà phê là loại cây trồng dễ tính, ít bị sâu bệnh hại nghiêm trọng như các loại cây công nghiệp khác. Một số...