Với phương thức canh tác truyền thống, việc tạo hình và tỉa tán cho cà phê rất quan trọng. Vườn cây có thể đạt năng...