Canh tác cà phê ở nước ta tốn rất nhiều công lao động. Đặc biệt, ngày một khan hiếm nguồn lao động phổ thông. vì...