Vỏ cà phê là chứa trên 80% chất hữu cơ và rất nhiều khoáng chất cần thiết cho cây cà phê. Vì vậy, cần phải...