Sharing is caring!

Trong quá trình làm cà phê UTZ rất cần các biểu mẫu hay các tài liệu nhưng không biết tìm ở đâu. Tài liệu này sẽ giúp ích các doanh nghiệp nhỏ, không chuyên trong nước làm chứng nhận UTZ một cách dễ dàng hơn.

Các tài liều làm cà phê UTZ

1.Danh sách nông hộ tham gia chương trình

Đây là bản được cập nhật hàng năm theo chương trình chứng nhận mới nhất hiện nay. Bản tiếng Việt để tham khảo, còn dùng bản tiếng anh.

Tài liệu làm cà phê UTZ
Chương trình đào tạo chứng nhận UTZ cho nhà sản xuất năm 2019

2. Bản tự đánh giá/Check list

Đánh giá quá trình hoạt động của đơn vị theo các tiêu chí/checklist, tùy thuộc theo năm hoạt động. Bản này đã được chuyển ngữ qua Tiếng Việt, đơn giản hóa nội dung nên rất hữu ích.

3. Sơ đồ tổ chức

Là sơ đồ tổ chức của chương trình chứng nhận. Trong đó thể hiện vai trò của các bộ phận, cũng như tổ chức của công ty đến các nông hộ bên dưới.

đang cập nhật….

4. Sổ nhật ký nông hộ

Đây là cuốn sổ ghi chép quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và bán cà phê của nông hộ. Cuốn sổ được thiết kế tỉ mỉ, dễ dàng ghi chép.

5. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật

Sẽ cập nhật trong quá trình độc giả tham khảo và yêu cầu!

Jackie Nguyễn