Sharing is caring!

Với phương thức canh tác truyền thống, việc tạo hình và tỉa tán cho cà phê rất quan trọng. Vườn cây có thể đạt năng suất tối ưu nhờ vào công việc này.

1. Tạo hình cho cà phê

Được thực hiện khi cây còn nhỏ, thuộc giai đoạn kiến thiết cơ bản, để tạo bộ khung tán cho cây, gồm các việc:

a. Nuôi thân

– Nếu trồng 1 cây/hố phải tiến hành nuôi thêm 1 thân phụ ngay từ năm đầu tiên ở vị trí càng sát mặt đất càng tốt.

– Trồng 2 cây/hố, không nuôi thêm thân phụ trừ trường hợp cây bị khuyết tán. 

– Đối với cây giống ghép cần chú ý nuôi chồi từ trên vết ghép.

Tạo hình, cắt cành cà phê

Tạo hình cho cà phê (hình st)

b.  Hãm ngọn

– Đối với những vùng đất tốt, lần đầu hãm ngọn cây ở độ cao 1,2 – 1,3 m và đối với vùng đất xấu hãm ở độ cao 1,0 m.

– Lần thứ hai, khi có 50 – 70 % cành cấp 1 phát sinh cành cấp 2  tiến hành nuôi chồi vượt trên đỉnh tán cũ. Mỗi thân nuôi một chồi và duy trì độ cao của cây là 1,6 m.

– Các chồi vượt phải được tỉa bỏ thường xuyên.

2. Tỉa tán cho cà phê

Song song với việc tạo hình, việc tỉa tán cà phê hay cắt cành cũng rất quan trọng. Cây cà phê kinh doanh được cắt cành 2 lần trong năm.

a. Lần đầu: ngay sau khi thu hoạch, gồm các công việc:

  • Cắt bỏ các cành vô hiệu (cành khô, bị sâu bệnh, nhỏ yếu…), nếu tán cây quá rậm, các cành ở phía trên phát triển mạnh thì cắt bỏ một số cành thứ cấp ở phần trên của tán.
  • Cắt các cành già cỗi để tập trung dinh dưỡng nuôi cành thứ cấp bên trong.
  • Cắt bỏ các cành mọc chạm đất.

Lưu ý: Những năm gặp thời tiết khô hạn, điều kiện vườn cà phê được che bóng kém thì lùi thời điểm cắt vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa.

b. Lần hai: vào mùa mưa, tiến hành tỉa thưa các cành thứ cấp mọc ở vị trí không thuận lợi (nằm sâu trong tán lá, mọc thẳng đứng, mọc chen chúc nhiều cành thứ cấp trên cùng một đốt) để tán cây được thông thoáng.

Jackie Nguyễn

Tài liệu tham khảo:

  • Quy trình canh tác cà phê của bộ NN & PTNN
  • Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu, NXB Giáo Dục, 1999
  • Cây cà phê ở Việt Nam, NXB. Nông nghiệp, 2000