Thị trường cà phê

Thị trường cà phê giao dịch theo sở giao dịch hàng hóa London với cà phê Robusta và New York với Arabica. Căn cứ kết quả giao dịch của 2 sàn này, giá cà phê trên thế giới được hình thành. Giá cà phê trong nước sẽ định bởi sàn giao dịch và các nhà […]

Thị trường cà phê giao dịch theo sở giao dịch hàng hóa London với cà phê Robusta và New York với Arabica. Căn cứ kết quả giao dịch của 2 sàn này, giá cà phê trên thế giới được hình thành. Giá cà phê trong nước sẽ định bởi sàn giao dịch và các nhà xuất khẩu quyết định mua nguyên liệu về chế biến ra các loại cà phê thành phẩm.


Giao dịch Robusta London (ICE Futures Europe)


Giao dịch Arabica New York (ICE Futures US)