Sharing is caring!

Hàng năm, cây lấy đi một lượng lớn dinh dưỡng trong đất theo quả. Vì vậy, nếu ta không cung cấp đủ và cân đối, cây sẽ bị thiếu dinh dưỡng trên lá cà phê.

Thiếu khoáng đa lượng trên cà phê

Đa lượng gồm N, P, K là các nguyên tố cây cần nhiều nhất. Do đó, cây dễ bị thiếu và dễ thể hiện ra bên ngoài. Thiếu các nguyên tố này, cây sinh trưởng và phát triển kém, năng suất và chất lượng giảm. Vì vậy, cần đảm bảo bón N, P, K cân đối, đủ lượng để đảm bảo năng suất, chất lượng cây cà phê. (nguồn: hình ảnh sưu tầm)

  • Thiếu đạm (N): Cây sinh trưởng kém. Lá vàng vọt, từ trên xuống dưới.
  • Lân (P): Xuất hiện ở lá già, lá có màu đồng và cháy từng đốm lá.
  • Thiếu kali (K): Xuất hiện ở lá già, lá cháy từ mép ngoài cháy vào.

Thiếu khoáng trung lượng trên cà phê

Khoáng trung lượng gồm Ca: canxi, Mg: magie và S: lưu huỳnh. Cây cần với một lượng vừa phải. Các khoáng này cấu thành tế bào, quang hợp và tổng hợp vật chất cho cây trồng. Vì vậy, cần quan tâm và bón lượng vừa đủ để cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Thiếu Ca: Xuất hiện ở lá lon, cây bị cong xuống hình cái thìa. Rễ kém phát triển. Bón vôi hàng năm từ 500-1000kg/ha, vừa cải thiện pH đất vừa cung cấp Ca cho cây.

Thiếu Mg: Xuất hiện ở lá già, lá vàng nhưng gân xanh. Bón khoảng 25kg Mg/ha khi thiếu. Nếu bón lân nung chảy thì có chứa đủ cả Ca và Mg, mặc dù khoáng này ở dạng khó tiêu.

thiếu Mg - cà phê
thiếu Mg – cà phê

Thiếu S: Lá vang nhưng chỉ xuất hiện ở lá non ngoài cành, ngọn.

Thiếu lưu huỳnh (S) trên cây cà phê
Thiếu lưu huỳnh (S) trên cây cà phê

Thiếu dinh dưỡng vi lượng trên cà phê

Zn: Thiếu kẽm thường xảy ra trên vườn cà phê một cách cục bộ, đặc biệt với những vườn cà phê ghép cải tạo, vườn cà phê trồng giống ghép, vườn cà phê tái canh. Cần phun qua lá khi hiện tượng thiếu kém xảy ra.

Các khoáng vi lượng như Cu: đồng, Fe: sắt, Mn: mangan, Mo: molypden cây cần ít, và cũng ít xảy ra hiện tượng thiếu trên vườn cà phê.

Biểu hiện thiếu các nguyên tố này, chỉ xuất hiện ở một vài cây trong vườn. Nguyên nhân do sự mất cân bằng trong cây do yếu tố đất đai, khí hậu, hoặc bón phân mất cân đối cho cây cà phê.

Thiếu Bo: xảy ra giai đoạn cây con, hoặc cây sinh trưởng và phát triển kém. Phun Bo qua lá có tác dụng liền khi cây cà phê bị thiếu.

Jackie Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Một số hình ảnh có tham khảo trên internet
  • Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu, NXB Giáo Dục, 1999
  • Cây cà phê ở Việt Nam, NXB. Nông nghiệp, 2000