Sharing is caring!

Cà phê chứng nhận 4C: dựa theo bộ nguyên tắc cho cộng đồng cà phê. Xuất phát từ tiếng Anh – The Common Code for the Coffee Community.

Sự thành lập

Hiệp hội 4C: Được thành lập năm 2003 tại nước Đức, đến ngày nay phát triển không ngừng và rất nhiều nước, tổ chức, cty ủng hộ, tham gia.

Hiện tại, chứng nhận 4C được thể hiện dưới tên gọi Diễn Đàn Cà phê Toàn Cầu (Global Coffee Platform).

Khía cạnh quan tâm của chứng nhận 4C với cà phê

Cũng như một số loại hình cà phê bền vững khác, cà phê bền vững theo tiêu chí 4C nhằm cân bằng và cải tiến xã hội, môi trường và kinh tế trong ngành cà phê trên thế giới.

Người tham gia: là những người trồng cà phê, nhà mua bán cà phê, nhà chế biến và các tổ chức dân sự. Khi đã tham gia vào ngành cà phê, họ đều có trách nhiệm của mình để cải tiến xã hội, môi trường và kinh tế. Trách nhiệm này được thực hiện thông qua việc tuân thủ các nguyên tắc 4C của Hiệp hội 4C.

Ví dụ về sự cải tiến đó như sau:

 • Xã hội: Các điều kiện sống và làm việc của người nông dân, lao động tốt hơn.
 • Môi trường: Bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên: rừng, đất, nước, năng lượng.
 • Kinh tế: Lợi nhuận thu được từ cà phê được chia sẻ hợp lý từ khâu trồng đến người bán sản phẩm cà phê cuối cùng, buôn bán minh bạch.

Bộ nguyên tắc cà phê chứng nhận 4C

Bộ nguyên tắc 4C đặt ra gồm: 10 hoạt động không làm, và 28 nguyên tắc (về xã hội, môi trường và kinh tế) mà người tham gia phải thực hiện.

Bộ nguyên tắc 4C là công cụ để đánh giá một thành viên hoạt động tốt hay xấu để được cấp chứng nhận cà phê bền vững 4C. Từ đó, bắt buột đơn vị tham gia phải có kế hoạch cải thiện.

Việc thanh tra và đánh giá thông qua một tổ chức độc lập và Cty/ tổ chức tham gia phải trả phí thanh tra, chứng nhận.

Cà phê chứng nhận 4C
sơ đồ liên quan và quy trình thực hiện cà phê 4C

Giải thích:

 1. Người trồng cà phê: Là nông hộ, nông trường hay Cty trồng cà phê.
 2. Cty mua bán/xuất nhập khẩu: Những người thu mua lại của người trồng cà phê, hoặc của công ty khác.
 3. Nhà rang xay, chế biến: Chế biến ra các loại sản phẩm từ cà phê: Cà phê bột, cà phê hoà tan,v.v..
 4. Hiệp hội 4C: là tổ chức cà phê bền vững.
 5. Nhu cầu của khách hàng, các tổ chức cà phê bền vững nên các Cty kinh doanh cà phê tham gia chương trình cà phê bền vững.
 6. Khi tham gia cà phê bền vững, phải trả chi phí cấp chứng nhận cho tổ chức cà phê bền vững.
 7. Người trồng cà phê, Cty xuất nhập khẩu hoặc nhà chế biến tham gia được gọi chung là đơn vị 4C.
 8. Tổ chức/Cơ quan kiểm tra, xác nhận: Cơ quan này có nhiệm vụ thanh tra đơn vị 4C có làm đúng không, làm tốt hay xấu.

Ai trả chi phí chứng nhận? Đơn vị 4C sẽ trả chi phí kiểm tra, xác nhận cho Tổ chức/Cơ quan kiểm tra, xác nhận để họ thanh tra và Tổ chức cà phê bền vững (4C) để họ cấp chứng nhận.

Tham khảo thêm: https://www.globalcoffeeplatform.org

Jackie Nguyễn