Sharing is caring!

Bài viết biên soạn một bức tranh về tình hình canh tác cà phê trên thế giới, để hiểu về mùa vụ rõ hơn. Diện tích, năng suất và sản lượng cà phê trên thế giới được cập nhật tới năm 2017.

Diện tích canh tác cà phê trên thế giới

Diện tích cà phê được thu trên thế giới hầu như không đổi qua những năm gần đây. Năm 2010 diện tích cà phê gần 10.5 triệu ha, nhưng đến năm 2017 tăng nhẹ, hơn 10.7 triệu ha, tăng hơn 250.000 ha.

Bảng 1: Diện tích cà phê được thu hoạch trên thế giới từ năm 2010 – 2017 (đvt: x 1000 ha)

Canh tác cà phê trên thế giới
(Số liệu được tổng hợp từ FAO)

Những nước có diện tích cà phê nhiều nhất thế giới là Bazil với 1,8 triệu ha. Kế đến là Indonesia, hơn 1,25 triệu ha cà phê. Trong đó Brazil chủ yếu là cà Arabica, còn Indonesia, lại chủ yếu cà Robusta.

Việt Nam là nước trồng cà phê Robusta nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, diện tích chỉ hơn 0,6 triệu ha, thấp hơn so với các nước như Colombia, Ethiopia.

Những nước hàng xóm của Việt Nam cũng trồng cà phê như Trung Quốc, Lào và Campuchia. Tuy diện tích không nhiều, nhưng cũng đáng quan tâm như: Trung Quốc với 40.000 ha cà phê và Lào với hơn 80.000 ha cà phê, chủ yếu là Arabica. (bảng 1)

Năng suất cà phê trên thế giới

Hầu như năng suất trên thế giới không đổi sau 8 năm, trung bình 0,81 – 0,85 tấn/ha). Tuy nhiên năng suất có thay đổi theo năm, nhưng không có khác biệt của năng suất năm được, năm mất theo chu kỳ 2 năm một. (bảng 2)

Bảng 2: Năng suất trung bình các nước sản xuất cà phê, 2010-2017 (đvt: tấn nhân/ha)

Canh tác cà phê trên thế giới
(Số liệu tổng hợp từ FAO)

Một số nước trồng cà phê nổi tiếng, nhưng năng suất không cao. Như Ethiopia, Indonesia, Uganda, Ấn Độ, năng suất chỉ khoảng từ 0,8 tấn nhân/ha.

Việt Nam là nước có năng suất cà phê cao nhất trên thế giới. Năng suất đạt 2,55 tấn nhân/ha/năm 2017. Điều đó, giải thích rằng diện tích trồng cà phê không lớn nhưng có sản lượng đứng thứ 2 trên thế giới. Những nước hàng xóm của Việt Nam, trồng cà phê cũng đạt năng suất tương đối cao như Lào tới 1,86 tấn nhân/ha/năm 2017.

Brazil diện tích trồng cà phê lớn nhất thế giới, nhưng năng suất gần 1,5 tấn nhân/ha/năm 2017.

Trung Quốc, có năng suất cà phê cao nhất là 2,84 nhân/ha. Tuy nhiên, số liệu ước tính chưa chính xác, vì diện tích trồng cà phê của Trung Quốc rất khó thống kê, nên có thể có sai số.

Sản lượng cà phê trên thế giới

Sản lượng cà phê thế giới tăng nhẹ sau 8 năm qua. Tổng sản lượng đạt 8,4 triệu tấn ở năm 2010, đến năm 2017 đạt hơn 9,0 triệu tấn, tăng 0,6 triệu tấn. Tuy nhiên, biên độ dao động giữa 2 năm liền kề có thể tăng hay giảm 0,1-0,3 triệu tấn. Xu hướng, sản lượng tăng từ năm 2015 trở đi. (bảng 3)

Bảng 3: Sản lượng cà phê trên thế giới và một số nước có sản lượng lớn từ 2010-2017 (đvt: x 1000 tấn)

(Số liệu tổng hợp từ FAO)

Có 2 nước, có sản lượng lớn nhất thế giới đó là Brazil và Việt Nam. Sản lượng của Brazil là gần 2,68 triệu tấn/năm 2017, nhưng có thể đạt hơn 3,0 triệu tấn/năm 2016. Sản lượng cà phê của Brazil có đặc điểm năm cao, năm thấp, có khi chênh lệch tới 0,4 triệu tấn.

Việt Nam có sản lượng gần bằng 1/2 Brazil là 1,55 triệu tấn/năm 2017. Sản lượng cà phê cảu Việt Nam có xu hướng tăng qua từng năm. Vì vậy, có thể những năm 2018, 2019 sản lượng đạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. (bảng 3)

Lưu ý những nước cạnh Việt Nam như Trung Quốc và Lào cũng có một lượng cà phê nhất định. Sản lượng Trung Quốc là 115.000 tấn, nhưng Lào tới 150.000 tấn cà phê nhân năm 2017.

Nước có sản lượng đứng thứ 3 trên thế giới là Colombia, khoảng 0,7 – 0,8 triệu tấn/năm. Đứng thứ 4 là Indonesia, sản lượng khoảng 0,64 – 0,67 triệu tấn/nă. (bảng 3).

Sự chệnh lệch sản lượng như vậy, nhưng tổng sản lượng của thế giới thì lại ổn định và ít biến động hơn.

Jackie Nguyễn