Sharing is caring!

Năm 2018, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt số lương rất lớn, khoảng khoảng 1,7 triệu tấn. Niên vụ 2017-2018, cà phê được cho là được mùa nhất, sản lượng khoảng 1,9 triệu tấn. Sau đây là số liệu chủ yếu để tham khảo, không phải chính xác tuyệt đối.

Xuất khẩu cà phê của DN Việt Nam năm 2018


Các công ty nội địa vẫn chiếm phần lớn lượng hàng xuất khẩu, hơn 1 triệu tấn, chiếm hơn 60% sản lượng xuất khẩu.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam 2018
Hình 1: Số liệu xuất khẩu tham khảo của các doanh nghiệp trong nước năm 2018

Trong đó, có 15 công ty xuất khẩu lớn hơn 10.000 tấn trong năm qua. Tỷ trọng cao nhất là tập đoàn Intimex, xuất khẩu hoảng 456.000 tấn, chiếm khoảng 27%. Công ty TimexcoSimexco (2/9) đứng thứ 2 và thứ 3, chiếm tỷ trọng 5-6% tổng sản lượng xuất khẩu.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp địa phương cũng đóng góp lượng lớn vào việc xuất khẩu, như: Mascopex,Phúc Sinh, Vĩnh hiệp, Cát Quế, Hoa Trang.

Doanh nghiệp nội xuất khẩu cà phê lớn như Simexco

Sản lượng xuất khẩu của doanh nghiệp nước ngoài – FDI

Xuất khẩu cà phê Việt Nam 2018
Hình 2: Công ty nước ngoài xuất khẩu cà phê nhân sống
trên 10.000 tấn năm 2018

Có 14 doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu hơn 10.000 tấn trong năm 2018, lượng khoảng gần 555.000 tấn, chiếm gần 33% tổng sản lượng xuất khẩu. Đáng chú như các công ty Louis, Acom, Olam, Neumann, Volcafe.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam 2018
Hình 3: Tỷ trọng xuất khẩu cà phê nhân sống của khối DN Nội, FDI và DN nhỏ trong năm 2018

Như vậy, vai trò của các doanh nghiệp nội địa trong việc xuất khẩu cà phê là rất quan trọng. Nhà nước cần có chính sách và điều kiện tốt cho họ phát triển và xuất khẩu mạnh hơn. Đồng thời, cũng cần có các rào cản với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để giảm sự cạnh tranh vốn dĩ là không công bằng với doanh nghiệp nội.

Jackie Nguyễn